webassets/MITHRAFinal.gif

Home
Welcome!
About Us
How We Are Different
Partnerships
The MITHRA Gazette
Getting Involved
Our Donors
Save The Date
Past Events
Shop With Us
Contact Us
Tours

За дарения:

Международна фондация "Митра" - кл. България е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието и е под строга отчетност. Административните разходи по дейността на "Митра" са сведени до 0% от бюджета й благодарение на всеотдайността и доброволния труд на приятели и съмишленици. Всеки дарен лев спомага са осъществяването на целите на фондацията.
За нас не съществуват "малки" дарения, защото знаем, че са плод на труда и доброжелателството на нашите дарители.

BackMITHRA International Foundation is a IRC 501(c)(3) charitable organization and
all donations are tax-deductible to the full extent allowed by law.
Copyright 2009-2016, MITHRA International Foundation