webassets/MITHRAFinal.gif

Home
Welcome!
About Us
How We Are Different
Partnerships
The MITHRA Gazette
Getting Involved
Our Donors
Save The Date
Past Events
Shop With Us
Contact Us
Tours

За нас

Кои сме ние?

            “Митра” е създадена от група професионалисти, отдали живота си на изкуството, науката и образованието.


Какво ни отличава? 

            Съществуват стотици хиляди организации по света, които осигуряват основните нужди на злочести деца. Такива организации помагат на децата да оцелеят във време на глад и болести, причинени от социални конфликти и природни катаклизми. Целта на “Митра” е да откликне на други нужди на деца в неравностойно положение – необходимостта да се почувстват част от обществото, да растат в атмосфера на сигурност, в която ударението е на личностното развитие.

Вярата ни

            Ние вярваме, че през 21-ви век знанието е най-важното средство за личностно развитие и успех. Придобиването на качествено образование и умения, както и развиването на детския талант са ключът към осъществяването и доброто бъдеще на всеки. Вярваме, че най-добрата инвестиция е в образованието на децата.Целта ни

            Социалното маргинализиране на едно дете по обстоятелства извън контрола му може да бъде проклятие за цял живот. Целта на “Митра” е да подпомогне социализирането на деца в неравностойно положение в съвременното ни общество чрез изграждане на самочувствие и вяра в собствените им сили, като им даде възможности за образование и развитие на талантите и уменията им.

BackMITHRA International Foundation is a IRC 501(c)(3) charitable organization and
all donations are tax-deductible to the full extent allowed by law.
Copyright 2009-2016, MITHRA International Foundation